Open Mon - Fri 08:00-18:00
Email hello@brand-ninja.co Call Now! +84 9 0999 5705

Digital News

Truyền thông xã hội / mạng xã hội là công cụ có giá trị trong việc xây dựng những mối quan hệ cá nhân với khán giả của bạn, đồng thời, nó cũng là yếu tố hữu ích trong việc làm tăng mức doanh thu, phạm vi tiếp cận và tổng thể lợi nhuận đầu...
Read More
Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing! Vietnamese E-commerce brands from are developing at a fast pace, they are stepping up their game regarding product quality, communication, logistic efficiency…But one aspect of the mix is dangerously lagging, CUSTOMER SERVICE, especially delivery service. How can it still be...
Read More