fi

Hakukoneoptimoinnin hinta? Kuinka hinta muodostuu ja paljonko se maksaa vuonna 2023?

Olet varmasti tietoinen, että jokaisen yrityksen digitaalisen markkinoinnin tärkeä osa-alue on hakukoneoptimointi (eli SEO). Monella yrityksellä ei välttämättä ole tarvittavaa osaamista oman hakukoneoptimoinnin kehittämiseen ja sen ulkoistamisesta ei olla valmiita maksamaan. 

Miksi? Koska hakukoneoptimoinnin hinnoittelu ei ole aina yksinkertaista. Palvelu ei ole standardoitu ja hinta vaihtelee paljon, joten moni markkinointi yhtiö voi hinnoitella palvelunsa erittäin kalliilla hinnalla.  

Käymme läpi artikkelissa, mitkä asiat vaikuttavat hakukoneoptimoinnin hintaan. Lisäksi kerromme eri hinnoittelu malleista ja siitä, paljonko SEO konsultoinnista tarvitsee oikeasti maksaa vuonna 2023. 

 • Hakukoneoptimoinnin hinnoittelumallit 
 • Mitä kaikkea sisältyy hakukoneoptimoinnin hintaan?
 • Hakukoneoptimoinnin tärkeimmät osa-alueet
 • Paljonko hakukoneoptimointi maksaa vuonna 2023 Suomessa?
 • Miksi hakukoneoptimointi on kallista?
 • Hakukonemarkkinoinnin ROI ja tulokset
 • Kuinka valita oikea SEO konsultti 
 • Kannattaako hakukoneoptimointiin panostaa vuonna 2023?
 • Hyvät tulokset syntyvät, kun teet oikeita asioita riittävästi 

Hakukoneoptimoinnin hinnoittelumallit 

Hakukoneoptimointia tehdään konsultointina kolmella eri hinnoittelumallilla: 

 • Tuntipohjainen hinnoittelu
 • Kuukausipohjainen hinnoittelu
 • Projektin kiinteä hinta 

Tuntipohjainen hinnoittelu

Tuntipohjaisessa hinnoittelussa maksat hakukonemarkkinoinnista tuntipohjaisesti. Sopimuksessa on määritelty, kuinka paljon tunteja konsultoiva yhtiö voi käyttää tietyssä ajassa tehtävän suorittamiseen. Yli sovitun tuntimäärän laskutuksesta on sovittava aina erikseen asiakkaan kanssa. 

Tyypillisesti Suomessa tuntipohjainen hinta hakukoneoptimoinnissa on 80 – 200 € tunti, mutta osa freelancer pohjaisista konsulteista voi laskuttaa myös alle 80€ tuntihinnan. Lisäksi tuntipohjaiseen hintaan vaikuttaa työn määrä – voit saada volyymialennusta tuntihinnasta, kun sitoudut riittävän suureen määrän työtunteja. 

 • Tuntihinta tyypillisesti 80€ – 200€ / tunti 
 • Hintaan vaikuttaa tuntimäärä
 • Suuremmat yhtiöt tarjoavat kalliimmalla tuntihinnalla kuin freelancerit 
 • Palveluntarjoajan kokemus vaikuttaa hintaan 

Kuukausipohjainen hinnoittelu 

Yleisin hinnoittelumalli hakukoneoptimoinnissa on kiinteä kuukausipohjainen hinta, joka pitää sisällään tietyn määrän työtä. 

Normaali hinta kuukausipohjaisesta hakukoneoptimoinnista vaihtelee 500 – 5000 euron välillä. Hintaväli on iso, sillä palvelun laajuus ja työtuntien määrä vaikuttaa suoraan palvelupaketin hintaan. Kuten tuntipohjaisesssa hinnoittelussa, palveluntarjoajien hinnoissa on isoja eroja. 

 • Kuukausipohjainen kiinteä hinta 500 – 5000 € / kk 
 • Palvelussa määritetty, paljonko työtä ja mitä palveluun sisältyy
 • Lisätöistä hinnoitellaan erikseen 

Kuukausipohjaiseen hinnoitteluun on sovittu, mitä kaikkea konsultointiin sisältyy. 

Projektin kiinteä hinta 

Hakukoneoptimointia voidaan tarjota myös kiinteällä projekti hinnalla. Tällöin et maksa suoraan työn määrästä, vaan tuloksista. Yleensä hakukonemarkkinoinnissa tarjotaan alkuun kiinteää projektihintaa, jossa tehdään kartoitus nykytilanteesta. Nykytilanteen kartoittaminen maksaa toimijasta riippuen 1000 – 3000 euroa. 

 • Avainsanatutkimus ja nykytilanteen kartoitus 
 • Kehittämisideat ja strategian suunnitelma 
 • Tarjous strategian implementoinnista

Usein projekti aloitetaan kiinteällä hinnalla, jolloin selvitetään verkkosivujen nykytilanne ja potentiaaliset kehityskohteet. Tämän jälkeen palvelusta aletaan maksamaan joko kiinteällä kuukausihinnalla tai tuntipohjaisella hinnalla, jotta strategiaa voidaan toteuttaa systemaattisesti.

Mitä kaikkea sisältyy hakukoneoptimoinnin hintaan? 

On erittäin tärkeä ensin määrittää omat liiketoiminnan ja hakukoneoptimoinnin tavoitteet – ennen kuin valitset sopivan kumppanin hakukonemarkkinointiin. 

Kun tiedät omat tarpeet ja budjetin hakukoneoptimointiin, voit selvittää tarjouspyynnön avulla sinulle sopivimmat kumppanit. 

Huomaa, että palveluiden sisältö voi poiketa merkittävästi toisista! Kysy nämä kysymykset, kun valitset sopivaa hakukoneoptimointi kumppania ja hintaa: 

 • Mitä kaikkea hakukonemarkkinointiin sisältyy?
 • Mitä hakukonemarkkinointiin ei sisälly?
 • Mikä on valittuun strategiaan sopiva kuukausibudjetti?
 • Mitä valitulla markkinoinnilla pyritään saavuttamaan?
 • Kuinka pitkä sitoutumisaika sopimuksessa on?
 • Kuinka tuloksia mitataan? 

Nämä asiat voivat sisältyä hakukoneoptimointiin kuukausi pohjaisessa veloituksessa: 

 • Tekninen optimointi 
 • Sisällöntuotanto ja strategia
 • Avainsanatutkimus 
 • Mittarit ja seuranta 
 • Toimenpiteiden suunnittelu
 • Toimenpiteiden toteutus 
 • Sivuston rakenne ja hierarkia 
 • Linkitys: ulkoiset linkit ja sisäiset linkit

Tyypillisesti hakukoneoptimoinnin hintaan sisältyy kiinteä tuntimäärä, johon kuuluu sovitut osa-alueet. Tällöin asiakkaan kanssa sovitaan yhdessä, mihin minäkin kuukautena aika käytetään. 

Hyvä SEO konsultti käyttää aikansa asioihin, jotka ovat tärkeimpiä hyvän hakukonenäkyvyyden saavuttamiseksi. Tähän vaikuttaa erityisesti sivuston nykytilanne, tavoitteet ja kilpailutilanne (kuinka haastavaa on kyseisen alan hakukonenäkyvyys). 

Hakukoneoptimoinnin tärkeimmät osa-alueet – mihin rahaa käytetään?

Hakukoneoptimointi on laaja alue, joka käsittää eri osa-alueita. Jos kuvittelit, että SEO optimointi tarkoittaa vain muutaman blogin kirjoittamista, valitettavasti tämä ei pidä paikkansa! Parhaiden tulosten saavuttamiseksi sivuston perusrakenteet on oltava kunnossa. Nämä ovat tärkeimmät osa-alueet hakukoneoptimoinnissa:

 1. Nykytilanteen kartoitus

Hyvä hakukoneoptimointi vaatii, että selvitetään ensin nykyinen tilanne – mitkä asiat ovat kunnossa ja mitkä vaativat kehittämistä. Nämä ovat tärkeitä asioita nykytilanteen kartoituksessa: 

 • Onko sivustolla käytössä kaikki alan parhaat käytännöt
 • Mitä on tehty ja mitä ei tehty
 • Minkälaiset tulokset ovat nyt
 • Mitkä ovat tavoitteet projektille 
 • Onko sivut nopeita ja käyttäjäystävällisiä
 • Onko sivustolla riittävästi hyvälaatuista sisältöä
 • Kuinka tuloksia seurataan 
 • Mitä sisältöä tulee tuottaa – kuka tuottaa?
 1. Avainsanatutkimus ja kilpailija-analyysi

Avainsanatutkimuksen avulla kartoitetaan, mitä potentiaaliset ostajat tällä hetkellä hakevat hakukoneista. Vastaamalla oikeiden ihmisten kysymyksiin saadaan parhaat tulokset aikaiseksi. 

Avainsanatutkimuksen tehtävänä on: 

 • Tunnistaa relevantit avainsanat 
 • Löytää hyviä hakusanoja, joilla tehdä kauppaa
 • Tunnistaa “low hanging fruits” kirjoituskohteet 
 • Tuottaa tietoa markkinoiden koosta ja potentiaalista
 • Avata tietoa kilpailutilanteesta 
 • Toimia pohjana koko hakukoneoptimoinnille 
 1. Struktuuri ja arkkitehtuurin optimointi

Sivuston arkkitehtuuri ja struktuuri vaikuttavat paljon hakukonetuloksiin. Hakukonemarkkinoinnin tehtävänä on varmistaa, että Googlen ja muiden hakukoneiden algoritmit osaavat lukea sivustoa optimaalisesti. 

Käytännössä arkkitehtuurin tehtävänä on tehdä sekä tietokoneen että lukijan nagivoimisesta helppoa. Sitä selkeämpi struktuuri sivuilla on, sitä paremmin ihmiset ja tietokoneet osaavat lukea sitä. Ja sitä parempia tuloksia voit saavuttaa hakukonetuloksissa! 

 1. Tekninen optimointi 

Tekninen optimointi pitää sisällään kaiken teknisen työn, joka vaikuttaa hakukonetuloksiin. Tärkeimpiä teknisen optimoinnin tehtäviä ovat: 

 • Latausnopeus 
 • Käytettävyys – mobiili ja kaikki muut laitteet 
 • Videot ja kuvat 
 • HTTPS sertifikaatit 
 • Turvallisuus 
 • Sivuston toiminnallisuudet 

Googlen algoritmit suosivat nopeita ja helppokäyttöisiä sivuja, jota on turvallista käyttää. Mikäli sivustosi on hidas ja toimii kankeasti – edes maailman paras sisältö ei valitettavasti auta hyviin hakukonetuloksiin! 

 1. Sisällöntuotanto ja strategia 

Sisältö on erittäin tärkeä osa hakukoneoptimointia. Ilman hyvää sisältöä et voi saada pitkällä tähtäimellä hyviä tuloksia hakukoneoptimoinnissa. 

Näitä asioita sisällöntuotanto pitää sisällään: 

 • Nykyisen sisällön analysointi
 • Sisältöstrategian suunnittelu 
 • Sisältöstrategian toteutus 

Sisältöstrategian keskiössä on se, mistä kirjoitetaan (avainsanatutkimus) ja kuka tuottaa sisällön. Jos sisältöä ei ole riittävästi tai se ei ole riittävän hyvää, eivät myöskään tulokset hakukoneissa ole hyviä. 

Sisältöstrategian tavoitteena on tuottaa hyvää sisältöä riittävästi, jotta haluttuja tuloksia ja kauppoja voidaan saada aikaa. 

 1. Linkitys ja PR 

Linkit ovat erittäin tärkeä osa hakukoneoptimointia. Miksi? Koska esimerkiksi Googlen algoritmit ovat alunperin rakennettu linkkien pohjalta. Käytännössä ulkopuolisten sivujen linkitys kertoo Googlelle, että sivustosi on luotettava lähde ja muut tykkäävät sivustostasi. 

Sitä enemmän saadaan hyvistä ja relevanteista sivuista linkkejä, sitä parempi. Yksi hyvä tapa hankkia linkkejä on kirjoittaa niin hyvin omasta aiheesta, jolloin muut alkavat linkittämään sinun alkuperäiseen kirjoitukseen. 

Linkitys voi olla yhdistettynä myös verkkosivujen PR:ään. Voit esimerkiksi julkaista lehdistötiedotteen, jossa sivustosi saa linkityksiä. 

 1. Mittarit ja analysointi 

Jotta hakukoneoptimointia voidaan tehdä tehokkaasti ja sen hinta voidaan mitata euroissa, tulee tuloksia mitata oikeilla työkaluilla. 

Tärkeintä on jo projektin alussa määrittää, mitkä ovat tärkeitä mittareita onnistuneen hakukonemarkkinoinnin arviointiin. 

 • Lyhyen aikavälin tavoitteet 
 • 1 – 2 vuoden tavoitteet
 • Pitkän aikavälin tavoitteet 

Arvioi sekä laadullisia mittareita että määrällisiä. Määrällisiä mittareita ovat esimerkiksi sivuston käynnit, liidien määrä ja euromääräinen kauppa. Jotta voit mitata oikeita asioita, tulisi verkkosivujen analysointityökalu olla oikein asennettuna. 

Paljonko hakukoneoptimointi maksaa vuonna 2023 Suomessa?

Hakukoneoptimoinnin kustannukset riippuvat monesta eri tekijästä. Ennen tarjouksen tekemistä, SEO toimisto arvioi nykytilanteen ja sivulla tehdyt toimenpiteet. 

Hintaan vaikuttaa myös hakukoneoptimointia tarjoavan yrityksen kokemus – kuten kaikessa, kokemuksesta pitää maksaa enemmän. Normaali hinnoittelu Suomessa tuntitasolla hakukoneoptimoinnissa on 70€ alkaen 200€ per tunti ja kuukausihinnalla 1 000 – 5 000 €, mutta hinnat vaihtelevat paljon. 

Tässä tärkeimmät hintaan vaikuttavat tekijät: 

Kuka tekee?Hinta?EdutMiinukset
Yritys / yrittäjä itse Oman työnteon hintaOppii itse SEO:n kehittämistäVaatii paljon aikaa ja työtä
Freelancer 500 € – 1500 € / kk Edullinen tapa aloittaa hakukoneoptimointiEi välttämättä riittävästi kokemusta SEO:sta, jossa kilpailu on kovaa 
Edullinen SEO toimisto1000 € – 3 000 € / kk Laaja palveluvalikoima hakukoneoptimointiinMitä palvelu pitää sisällään?
Keskihintainen SEO toimisto3001 € – 5 000 €/ kkAuttaa myös teknisessä SEOssa ja pystyy tuottamaan tuloksia kovassa kilpailutilanteessaOnko rahan arvoinen?
SEO toimisto suurille yrityksille5001 € – 20 000 € /kk Laaja kokemus haastavista SEO projekteista – pystyy saamaan tuloksia Hinta

Hakukoneoptimointi hinta freelancerilla

 Tyypillisesti edullisin hinta hakukonemarkkinointiin löytyy freelancer yrittäjältä. Halvempi hinta voi johtua vähemmästä kokemuksesta alasta tai siitä, että freelancerin omat kustannukset ovat alhaisemmat – jolloin palvelua voidaan tarjota edullisemmalla hinnalla. 

Muista, että kokemuksesta pitää maksaa. Sitä kokeneempi hakukonemarkkinointia tarjoava yritys tai yrittäjä on, sitä enemmän saat rahoille vastinetta. Mikäli freelancerilla on muutaman vuoden kokemus hakukonemarkkinoinnista toimialasta, jossa ei ole kovaa kilpailua – ei tämä välttämättä ole riittävä osaaminen hyviin hakukonetuloksiin kovan kilpailun toimialoilla. Esimerkiksi rahoitusala on tunnetusti hyvin kilpailtu toimiala, jossa hyviin hakukonetuloksiin vaaditaan paljon työtä ja osaamista. 

Freelancer yrittäjä voi tarjota myös edullisempaa hintaa, sillä hänellä ei ole kallista toimistoa ja muita työntekijöitä. Tällöin palvelu voidaan tuottaa edullisemmin. 

Koska freelancer yrittäjä tarjoaa itse palvelua, keskeistä on arvioida tekijän osaaminen, kokemus ja referenssit ennen valintaa. Freelancerit laskuttavat tyypillisesti 500 eurosta kuukaudessa aina 1500€ asti riippuen omasta kokemuksesta ja työn laajuudesta. 

Hinta edullisen ja kalliin SEO toimiston välillä 

Hakukonemarkkinointia tarjoavien yritysten hintojen välillä voi olla suuri vaihteluväli. Osa hinnasta voi selittyä kokemuksesta ja tunnettavuudesta, jolloin tunnetumpi talo voi laskuttaa isompaa hintaa työstä. 

Osa hinnasta ei selity kokemuksella, jolloin osa palveluntarjoajista  voi hakea erittäin korkeaa katetta omalle työlle. Lisäksi hintaan vaikuttaa se, paljonko talossa on työntekijöitä, joiden palkkoja asiakkaiden laskutus maksaa. 

Yleisenä muistisääntönä voidaan pitää sitä, että suurempi markkinointiyhtiö laskuttaa enemmän kuin pienempi toimisto. Edullinen SEO toimisto voi laskuttaa kuukaudessa hakukoneoptimoinnista 1 000 – 3 000 €, kun kallis toimisto voi laskuttaa samasta työstä 5 000 – 20 000 €. 

Muista, että lopulta työn tekevät projektissa mukana olevat ihmiset. Moni kallista SEO palvelua tarjoava yritys itse asiassa laittaa projektiin junior tason työntekijän, jolloin maksat kokeneen tason työntekijästä – mutta saat junior osaajan projektiin. Tällöin parempi hintalaatusuhde voidaan saada pienestä markkinointitalosta, jossa saat projektille kokeneen tekijän, joka ei laskuta yhtä paljoa. 

Huomaa, että hintaan vaikuttaa paljon myös työn laajuus. Ennen oikean kumppanin valintaa on hyvä tarkistaa, mitä kaikkea tarjottuun palveluun kuuluu sisään (ja mitä ei kuulu.  

Miksi hakukoneoptimointi on kallista?

Hakukonemarkkinointi ei ole ilmaista, sillä joudut tekemään työtä tulosten saamiseksi. Silti, hakukonemarkkinointi on digitaalisen markkinoinnin kulmakivi ja monelle yritykselle kaikkein kustannustehokkain markkinointikanava. 

Mutta miksi hakukoneoptimointi maksaa? Käymme läpi alla tärkeimmät asiat, mikä optimoinnissa maksaa. 

Kokemuksesta pitää maksaa

Kuten kaikessa elämässä, mikään ei ole lopulta ilmaista. Tärkein syy hakukonemarkkinoinnin hintaan on se, että kokemuksen hankkiminen vie aikaa ja se on arvokasta. Sitä parempia tuloksia markkinoija saa aikaan, sitä arvokkaampaa hänen työnsä on. 

Kokemuksesta kannattaa myös maksaa. Muista, että hyvien tulosten saavuttaminen voi viedä joka tapauksessa paljon aikaa – palkkaamalla oikeat tekijät projektiin optimoit tuloksia, sillä saat nopeammin korkean näkyvyyden verkkosivuillesi. 

Palveluntarjoajalla on kiinteitä kustannuksia 

Maksat usein markkinointiyhtiölle myös siitä, että siellä on useampia päitä elätettävänä. Näitä kustannuksia palveluntarjoaja kattaa laskuttamalla asiakkaita työstä: 

 • Toimitilat 
 • Projektiin osallistuvien palkka 
 • Muiden työntekijöiden palkkoja (esim. assistentti tai myyntihenkilö)
 • Työkalut ja lisenssit hakukoneoptimointiin 

Lisäksi markkinointiyhtiö tavoittelee tulosta, jolloin myyntikatteen päälle tavoitellaan aina, että viivan alle jää voittoa. 

Hyvästä hakukonemarkkinoinnista saat hyviä tuloksia 

Vaikka hakukonemarkkinointi voi olla kallista, se usein maksaa itsensä takaisin. Sitä parempi hakukonenäkyvyys, sitä enemmän saat ilmaisia liidejä tai maksavia asiakkaita. 

Vaikka hakukonemarkkinointi ei ole halvin kanava asiakashankintaan muutaman kuukauden tarkastelujaksolla (koska tulokset tulevat viiveellä), on se usein yritysten kustannustehokkain asiakaskanava pidemmällä aikavälillä. 

Kun palveluntarjoaja saa sinulle hyviä tuloksia, ei kallis työn hinta ole välttämättä sinulle kallista. Tärkeää on, että ennen projektin aloittamista määritetään, miten tuloksia mitataan ja mitkä ovat realistiset tavoitteet projektille. 

Hakukonemarkkinoinnin ROI ja tulokset

Tulokset puhukoon puolestaan. Lopulta hakukonemarkkinoinnin menestystä mitataan erilaisilla objektiivisilla mittareilla: 

 • Relevanttien hakusanojen kautta tullut sivuston kävijämäärä 
 • Liidien määrä
 • Asiakkaiden määrä 
 • Liikevaihdon ja yrityksen tuloksen parantuminen 
 • Tunnettuuden lisäys 

Suurin osa arvioi tuloksia liikevaihdon ja myynnin perusteella. Voit käyttää myös pehmeämpi mittareita, kuten tunnettuuden kasvua. Sinulle sopivimmat mittarit riippuvat yrityksen tavoitteista ja toisaalta siitä, minkälainen on yrityksen myyntiprosessi. 

Jos voit käydä kauppaa nopeasti sivuston vierailun jälkeen, on hakukoneoptimoinnin tuloksia helpompi analysoida. Toisaalta, jos palvelusi myynti vie paljon aikaa (esim +6 kuukautta ensimmäisestä verkkosivusto käynnistä) – voi parempi mittari tuloksiin olla hyvien liidien määrä (kuin pelkkä liikevaihdon kasvu, joka näkyy paljon myöhemmin). 

On hyvä jakaa tulokset lyhyen aikavälin tuloksiin (3 – 6 kuukautta), keskipitkän aikavälin (7 – 18 kuukautta) tuloksiin sekä pitkän aikavälin tuloksiin (yli 1,5 vuotta). 

 • Määrittele, mitkä ovat lyhyen aikavälin tärkeimmät tavoitteet ja miten tuloksia mitataan
 • Päätä, kuinka mittaat hakukonemarkkinoinnin tuloksia 7 – 18 kk aikajaksolla 
 • Määritä, mitkä ovat pitkän aikavälin tavoitteet yli 1,5 vuodelle markkinoinnissa 

Jakamalla tavoitteet eri aikajanoihin voidaan myös arvioida, onko suunniteltu työn määrä riittävä ja toisaalta onko investoinnin tuotto-odotus tarpeeksi korkea. 

Mikäli toimialallasi edes korkea hakukonenäkyvyys ei tällä hetkellä tuo paljoa arvokasta liikennettä sivuille, ei hakukonemarkkinoinnista kannata maksaa montaa tuhatta euroa kuukaudessa. Toisaalta jos tavoittelet korkean kilpailun toimialalla erittäin suuria tuloksia, on sinun oltava valmis myös investoimaan hakukonemarkkinointiin.

Lopulta hakukonemarkkinoinnin kannattavuuden voit arvioida näin, kuten minkä tahansa investoinnin arvon: tuottaako investointi enemmän rahaa kuin mitä olen investoinut siihen?

Kuinka valita oikea SEO konsultti 

Ei ole olemassa yhtä oikeaa vastausta siihen, mikä on sinun yrityksellesi paras SEO konsultti. Sopivan konsultin valitsemiseen vaikuttaa oma budjetti ja osaaminen, kilpailutilanne ja tavoitteet projektista. 

Jos toimialalla, jossa yrityksesi toimii, ei ole paljon kilpailua – ei hakukonemarkkinointiin tarvitse investoida yhtä paljon tulosten saavuttamiseksi. 

Toisaalta moni verkkosivusto voi saavuttaa hyvän hakukonenäkyvyyden ansiosta erittäin menestyksekkään bisneksen – tällöin markkinoinnista kannattaa olla myös valmis maksamaan. 

Jos yrityksesi resurssit ja budjetti on rajallinen, ei kalliin SEO toimiston palkkaaminen ole realistista. Toisaalta voit saada rahoille vastinetta keskihintaisen tai kokeneen hakukonemarkkinoijan avulla, kunhan potentiaalisia ostajia on riittävästi sinun toimialalla. 

Mikäli yrityksen tavoitteena on saavuttaa markkinajohtajuus tai erittäin kovaa kasvua, kannattaa SEOsta olla valmis maksamaan. Paras konsultti löydetään, kun omat tavoitteet projektille on määritelty jo ennen konsulttien haastattelua ja tarjousten vertailua. 

Kannattaako hakukoneoptimoinnista maksaa vuonna 2023?

Yhä useampi ihminen hakee tietoa palveluista tai ostopäätökseen ratkaisun hakukoneista. Tämä tarkoittaa verkkosivustoille lähes rajatonta mahdollisuutta löytää asiakkaita ja liidejä, kunhan sivustolla asiat on tehty oikein. 

Hyvä hakukonenäkyvyys ei tule ilman systemaattista työtä. Työn määrä ei riitä hyviin tuloksiin, jos ei tehdä oikeita asioita. 

Hakukoneoptimoinnista kannattaa olla valmis maksamaan vuonna 2023, sillä sen avulla voidaan saavuttaa erinomaisia tuloksia. Parhaimmillaan saat verkkoisivuille paljon ilmaisia kävijöitä, jotka tuottavat sinulle heti kauppaa. 

Investointi hakukoneoptimointiin kannattaa, kunhan potentiaalinen liikevaihto on riittävän suurta suhteessa investointimäärään. 

Hyvät hakukoneoptimointi tulokset eivät tule sattumankaupalla 

Hyvät tulokset hakukoneoptimoinnissa ei ole tuuria tai sattumaa. Saat hyviä tuloksia, kun teet oikeita asioita riittävästi ja riittävän pitkään. 

Hakukoneoptimoinnissa voi tehdä paljon vääriä asioita. Yksi yleinen virhe on olettaa, että tuloksia voidaan saavuttaa heti seuraavina päivinä. Hyvän markkinoijan tunnistaa siitä, että hän osaa asettaa realistiset tavoitteet (mutta myös tarpeeksi kunnianhimoiset) projektille ja implementoida se. 

 Hyvä hakukonemarkkinointi mahdollistaa tehokkaiden tulosten saavuttamisen lyhyellä aikavälillä ja myös pidemmällä aikavälillä.