vi

Danh sách 50 yếu tố để đánh giá thứ hạng onpage seo

Nếu bạn muốn website của mình đạt thứ hạng cao trong các kết quả tìm kiếm trên Google hoặc Cốc Cốc thì không có đường tắc nào cho việc này cả. Bạn nhất định phải tuân thủ theo các quy tắc SEO On-page.

SEO On-page là gì?

SEO on-page là phương thức để tối ưu hóa các các website riêng nhằm đạt thứ hạng cao hơn và thu được nhiều lượt truy cập hơn từ các công cụ tìm kiếm. On-page gồm cả nội dung hiển thị trên trang và mã nguồn HTML mà có thể tối ưu hóa được.

Chúng đảm bảo cho nội dung đăng tải của bạn thân thiện với các công cụ tìm kiếm. Nếu không làm theo các nguyên tắc này, website của bạn sẽ gần như không có khả năng lọt vị trí dẫn đầu trên Google.

Đây là danh sách 50 yếu tố rất quan trọng của SEO On-page

Tiêu đề trang (Tiêu đề có thể dài từ 60-80 ký tự)

Tiêu đề SEO [Google thường hiển thị 55-65 ký tự đầu tiên (có tính khoảng cách)]

Meta Description

Từ khóa meta (từ 3-4 từ khóa)

Các thẻ meta robots

Thẻ meta author

Thẻ meta language

Loại trang

Tên (140 ký tự)

Miêu tả nội dung (185 ký tự)

Hình ảnh (Hình ảnh của đoạn rich snippet với kích thước tối ưu là 180 x 120 )

Nội dung độc đáo/bổ ích

Cấu trúc của nội dung

Số lượng ký tự (tối thiểu 850 chữ)

Thường xuyên cập nhập (2 bài blogs trong một tuần)

Từ khóa trong tiêu đề (Hãy thử đặt từ khóa 3 chữ đầu dòng)

Từ khóa trong phần tóm tắt (Đặt các từ khóa ở đoạn đầu tiên)

Keyword trong phần kết luận

Mật độ keyword (thích hợp từ 3 đến 5% số lượng chữ)

Long Tail keywords (các từ khóa dài)

Các từ khóa LSI

Bold (Đậm)

Italic (Nghiêng)

Blockquote (trích dẫn)

Danh sách có thứ tự

Danh sách không có thứ tự

H1, H2, H3

Tên file hình ảnh

Các thẻ alt của  hình ảnh

Các thẻ tiêu đề của hình ảnh

Chú thích hình ảnh

Hình được tối ưu hóa

Các loại file hình ảnh

Kích thước hình ảnh

Cấu trúc URL (Tất cả đều viết thường, cách nhau bằng dấu gạch ngang)

Link internal trên trang

Tiêu đề OG

Miêu tả nội dung OG (297 ký tự)

Hình ảnh OG (Kích thước là 1200 x 628)

Loại OG

OG URL

Loại thẻ Twitter

Tiêu đề Twitter

Miêu tả nội dung Twitter (200 ký tự)

URL của Twitter

Hình ảnh Twitter (60 x 60 pixels)

Site navigation (Điều hướng trang web) và Breadcrumbs

HTML Sitemap

XML Sitemap

Bạn có đang cần trợ giúp với việc thực hiện SEO cho trang web của mình? Brand Ninja có thể giúp. Dịch vụ SEO của chúng tôi sẽ đưa website của bạn vào các thứ hạng cao trong kết quả tìm kiếm của Google.